آمادگی برای کنکور زبان در موسسه اوج یادگیری ( بخش پنجم )

مقالات

آمادگی برای کنکور زبان در موسسه اوج یادگیری ( بخش پنجم )

دروسی که از آن ها در دفترچه آزمون عمومی سوال مطرح می شود. شامل درس های زیر است:

  • زبان و ادربیات فارسی

سوالات مربوط به بخش زبان وادبیات فارسی ، سوالات شماره 1 تا 25 دفترچه آزمون عمومی را شامل می شود. تعداد سوالات بخش زبان و ادبیات فارسی 25 سوال است و زمان پیشنهادی برای پاسخ گویی به سوالات این بخش 18 دقیقه است. سوالات مربوط به بخش زبان و ادبیات فارسی شامل سوالات بسیار متنوعی است و از بخش های املاء ، نگارش ، تاریخ ادبیات ، قرابت معنایی و بخش های دیگر دروس ادبیات و زبان فارسی را شامل می شود.
سوالات این بخش را به سادگی نمیتوان پاسخ داد و باید برای پاسخ گویی به این سوالات مطالعه به اندازه کافی باشد
سوالات این بخش تاثیر بسیار زیادی در قبولی متقاضی دارد و بهداوطلبان توصیه میشود از کنار سوالات این بخش به سادگی عبور نکنند.

  • زبان عربی

سوالات مربوط به بخش زبان عربی سوالات 26 تا 50 دفترچه آزمون عمومی کنکور زبان خارجی را شامل می شود و شامل 25 سوال است. برای پاسخ گویی به سوالات این بخش داوطلبان به 20 دقیقه زمان نیاز دارند. درس عربی قواعد بسیار دقیقی دارد و بدون مطالعه و تست زنی نمی توان به سوالات این بخش پاسخ داد. درس عربی بیشتر از قواعدی که در آن به کار رفته است شامل استثنائاتی است که برای کسب نتیجه خوب در این بخش از آزمون عمومی باید مطالعه به اندازه کافی باشد.

  • دین و زندگی ( فرهنگ و معارف اسلامی )

سوالات بخش دیو و زندگی دفترچه آزمون زبان خارجی شماره 51 تا 75 دفترچه را شامل میشود و 25 سوال دارد. مدت زمان پیشنهادی برای پاسخ گویی به سوالات این بخش 17 دقیقه است. سوالات این بخش شامل ترجمه و نکته های مربوط به آیات قرآنی و احادیثی است که در کتاب های درسی آمده است. بخش دیگر سوالات را نیز احکام و اصول دینی را شامل می شود که موضوعات آن ها نیز در کتاب های درسی مطرح شده است.

 

موفقیت در کنکور با موسسه اوج یادگیری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را 100 بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را 100 بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

مقالات
ذکر نکات مهم در مطالعه کنکور در اوج یادگیری ( بخش چهارم )

ذکر نکات مهم در مطالعه کنکور در اوج یادگیری ( بخش چهارم )   مرحله ی تفکر: در مرحله تفکر، با فکر کردن به آموخته های خود، به آن ها مفهوم می دهیم. همچنین با معنا بخشی به متون خوانده شده، به تثبیت حافظه کمک می کنیم. به عنوان مثال …

مقالات
ذکر نکات مهم در مطالعه کنکور در اوج یادگیری ( بخش سوم )

ذکر نکات مهم در مطالعه کنکور در اوج یادگیری ( بخش سوم ) نکات مطالعه برای کنکور – روش مطالعه پس ختام ( PQ4R) یکی از روش های صحیح مطالعه برای کنکور، روش مطالعه پس ختام ( PQ4R) است. این روش یکی از روش های مطالعه موثر، جهت افزایش بازدهی …

تماس با خط 1
تماس با خط 2