لیست محصولات ویژه سال یازدهم (بروزرسانی ۲۳ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزار تومان)

فصل اول ریاضی رشته تجربی آموزش جامع معادله و سهمی مهندس امیر مسعودی ۷۵
فصل اول ریاضی رشته ریاضی آموزش جامع معادله و سهمی مهندس امیر مسعودی ۸۰
فصل اول فیزیک آموزش الکتریسیته ساکن مهندس امیر مسعودی ۷۰

زیست شناسی آموزشی

دکتر شیخی ۱۰۰

ادبیات آموزشی

استاد احمدی و آبان

۱۵۰

عربی آموزشی

استاد احمدی و آبان

۱۱۰

زبان درس اول آموزشی

محبوبی ۷۰
 
 

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

 

تماس با خط 1
تماس با خط 2