مقالات

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش پنجم )

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش پنجم ) نکات حرفه ای های تست زنی در آزمون و کنکور سراسری: -سوال را کامل و تا انتها بخوانید حتی اگر وسط خواندن سوال توانستید جواب را حدس بزنید باز تا آخر سوال را بخوانید. -سوال را با ریتم منظم …

مقالات

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش چهارم )

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش چهارم ) نکات کلیدی برای آمادگی بیشتر در تست زنی: رعایت زمانبندی هر درس: هر درس را در زمان خود و براساس شناختی که از خود در آزمون های آزمایشی بدست آورده اید ، پاسخ دهید. برای کسب نتیجه خوب در …

مقالات

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش سوم )

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش سوم ) نحوه و شیوه ی درست تمرین تست زنی در خانه: در امتحانات مدرسه شما تنها پاسخگوی یک درس در یک زمان مشخص بودید و الان باید در آزمونی شرکت کنید که همزمان در آن چند درس و به صورت …

مقالات

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش دوم )

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش دوم ) تست زنی زماندار از مهمترین اصول مدیریت زمان در کنکور و آزمون یکی از بهترین فواید تست زنی زماندار ، افزایش سرعت و دقت داوطلب در مواج با تست های کنکور واقعی است. شما می توانید سرعت خود را …

مقالات

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش اول )

اوج یادگیری بعد از تست کنکور آزمایشی ( بخش اول ) تست زنی در رقابت بزرگی به نام کنکور سراسری مهمترین بحث در برنامه ریزی مطالعاتی یک داوطلب کنکوری است. اگر در تست زنی با کمبود وقت مواجه شوید ، تمام زحمات شما نابود می شود . لذا دانستن شیوه …

تماس با خط 1
تماس با خط 2