مقالات

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (4)

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (4) روش 100 زدن ادبیات کنکور سراسری * درس ادبیّات فارسی از بخش های زیر تشکیل شده است : * متون درس ها و متن های ادبی را بخوانید و به معانی لغات و اصطلاحاتی که در آنها به کاررفته …

تماس با خط 1
تماس با خط 2