مقالات

اوج یادگیری مهندسی کشاورزی چه زمانی هست ؟ قسمت (2)

اوج یادگیری مهندسی کشاورزی چه زمانی هست ؟ قسمت (2) توانایی‌های‌ لازم : مهندسی‌ کشاورزی‌ دارای‌ ۱۰ گرایش‌ است‌ که‌ در این‌ میان‌ سه‌ گرایش مهندسی‌ آب‌، مهندسی‌ اقتصاد کشاوری‌ و مهندسی‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌ از بین‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ ریاضی‌ و فنی‌ دانشجو می‌پذیرند. به‌ عبارت‌ دیگر در این‌ سه‌ …

مقالات

اوج یادگیری مهندسی کشاورزی چه زمانی هست ؟ قسمت (1)

اوج یادگیری مهندسی کشاورزی چه زمانی هست ؟ قسمت (1) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی کشاورزی : کشور ایران با وجود ۳۷ میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی، ۱۸ تا ۱۰۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در ۱۴ اقلیم گوناگون، …

تماس با خط 1
تماس با خط 2