مقالات

طراحی صنعتی شالوده ای از علم ، صنعت و هنر در موسسه اوج یادگیری قسمت (2)

طراحی صنعتی شالوده ای از علم ، صنعت و هنر در موسسه اوج یادگیری قسمت (2) توانایی‌های‌ لازم‌: در رشته‌ طراحی‌ صنعتی‌، خلاقیت‌ حرف‌ اول‌ را می‌زند و دانشجوی‌ این‌ رشته‌ باید توانایی‌ نوآوری‌ و تفکر خلاق‌ را داشته‌ باشد؛ یعنی‌ هم‌ هنر و هم‌ صنعت‌ را درک‌ کرده‌ و …

مقالات

طراحی صنعتی شالوده ای از علم ، صنعت و هنر در موسسه اوج یادگیری قسمت (1)

طراحی صنعتی شالوده ای از علم ، صنعت و هنر در موسسه اوج یادگیری قسمت (1) مقدمه ای بر معرفی رشته طراحی صنعتی : آیا باید محصولات زیبا را در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته باشیم که زیبایی در گوشه‌گوشه آن جلوه‌گر باشد؟رشته طراحی صنعتی براساس …

تماس با خط 1
تماس با خط 2