مقالات

در موسسه اوج یادگیری در رشته دندانپزشکی به اوج مهارت برسید قسمت (2)

در موسسه اوج یادگیری در رشته دندانپزشکی به اوج مهارت برسید قسمت (2) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ : امروزه‌ در کشور ما فرصت‌های‌ شغلی‌ برای‌ دندانپزشکان‌ جوان‌ به‌ دو دلیل‌ عمده‌ محدودتر شده‌ است‌ که‌ یکی‌ از این‌ دلایل‌ پیشرفت‌ بهداشت‌ در کشور ما است‌ و دیگر اینکه‌ در چند …

مقالات

در موسسه اوج یادگیری در رشته دندانپزشکی به اوج مهارت برسید قسمت (1)

در موسسه اوج یادگیری در رشته دندانپزشکی به اوج مهارت برسید قسمت (1) مقدمه ای برای معرفی رشته دندانپزشکی : به روی دیوار مطب یک دندانپزشک، شعاری به این مضمون نصب شده بود. “یا نخ دندان یا مردن، کدام را انتخاب می‌کنید؟” اگر چه باور این سخن مشکل است اما …

تماس با خط 1
تماس با خط 2