مقالات

اوج یادگیری رشته ارتباط تصویری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

اوج یادگیری رشته ارتباط تصویری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مقدمه ای بر معرفی رشته ارتباط تصویری : تابلوی اول از وجود یک رستوران خبر می‌دهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان می‌دهد و تابلوی سوم می‌گوید که در اینجا یک جایگاه سوخت‌رسانی است. البته این اطلاعات …

تماس با خط 1
تماس با خط 2