مقالات

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (9)

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (9) روش 100 زدن عربی کنکور سراسری در درس عربی نزدیک به 80 درصد پرسش ها از قواعد و دستور زبان عربی مطرح می شود و بقیه از ترجمه ی لغات و متون عربی و…. است . به بخش لغت …

مقالات

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (8)

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (8) – آیات و روایات درباره ی آیات حتماً موضوعی را که به آن اشاره دارد به خاطر بسپارید. سعی کنید تبحر کافی را در ترجمه ی آیات به دست آورید و پیام آن ها را بررسی نمایید. روایات را …

مقالات

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (7)

برنامه های موسسه اوج یادگیری در مطالعه دروس کنکور قسمت (7) روش مطالعه حرفه ای دین و زندگی درس دین و زندگی به تازگی جایگزین معارف و بینش اسلامی گردیده و با رویکردی جدید نسبت به آموزش مبانی اسلامی، تلاش به ایجاد علاقه و ارتباط بیش تر با مخاطبین خود …

تماس با خط 1
تماس با خط 2