مقالات

نکات کلی مطالعه برای اوج یادگیری مطالب درسی

نکات کلی مطالعه برای اوج یادگیری مطالب درسی   1- در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوانید: آمار نشان داده که ذهن انسان در زمان های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان های طولانی عمل می کند. بنابراین حتی اگر فقط ده دقیقه برای درس خواندن فرصت دارید، …

تماس با خط 1
تماس با خط 2