مقالات

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش پنجم )

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش پنجم )   7 بعد ازظهر: متابولیسم در اوایل عصر بالاترین حد خود را دارا است و در ساعت اولیه صبح پایین ترین حد را ، این حقیقت که سرعت متابولیسم در نیمه های شب کاهش می یابد، به …

مقالات

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش چهارم )

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش چهارم ) در زیر روشهایی را عنوان می کنیم که طی آنها می توانید با ساعت درونی تان سازگار تر و موافق تر زندگی کنید. 9 صبح: حافظه کوتاه مدت انسان در نیمه های شب در اوج قدرت خود …

مقالات

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش سوم )

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش سوم ) زمان دقیق مطالعه واقعیت این است که هیچ زمانی به طور دقیق و انحصاری برای مطالعه وجود ندارد ؛ یعنی دقیقا نمی توان مشخص کرد که در چه هنگامی باید مطالعه و در چه موقعی از آن …

مقالات

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش دوم )

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش دوم ) تفاوت صبح زود با آخر شب اخیرا عده ای از محققین نظره ای داده اند مبنی بر این که ساعات بین 30/8 تا 30/6 بعد از ظهر بهترین زمان برای مطالعه است. این پژوهشگران می گویند: علم …

مقالات

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش اول )

حاصل شدن اوج یادگیری ، در ساعت طلایی مطالعه ( بخش اول )   زمان مناسب برای مطالعه از جمله موضوعاتی است که نظریه های گوناگونی درباره آن ارائه شده و بحثهای زیادی صرورت گرفته است. هر کس بنا بر تجربه یا تحقیق خود زمان یا زمانهای خاصی را برای …

تماس با خط 1
تماس با خط 2