مقالات

جای بهتری برای زندگی کردن از اوج یادگیری

جای بهتری برای زندگی کردن از اوج یادگیری هرلحظه در این کره خاکی، به ازای هر نفری که از دنیا می‌رود یک شخص دیگر، چشم به این جهان باز می‌کند. این قانون طبیعت است: قدیمی‌ها می‌روند و جدیدها می‌آیند. ما انگار بعضی‌ها هیچ‌وقت قصد ندارند این دنیا را ترک کنند …

تماس با خط 1
تماس با خط 2