مقالات

تقویت حافظه چیست و چگونه به آن دست یابیم

تقویت حافظه به روش اوج یادگیری بسیاری از دانش آموزان برای یک آزمونی که زیاد تلاش می کنند. با خودشان می گویند می خواهم در این آزمون پیشرفت ام را ببینم! اما زمانی که در جلسه آزمون وارد می شوند، دچار سردرگمی می شوند. بسیاری از گزینه ها برایشان مشابه …

تماس با خط 1
تماس با خط 2