مقالات

دوستان یک کنکوری! افزایش دهنده یا نابود کننده از نظر اوج یادگیری

دوستان یک کنکوری! افزایش دهنده یا نابود کننده از نظر اوج یادگیری چندی پیش در رابطه با جلسه مشاوره یکی از شاگردانم به موضوعی برخوردم، که به نظرم درس عملی بزرگی برای خود من داشت … جلسه اول مشاوره علی، برای من یکی از به‌یادماندنی‌ترین جلسات مشاوره‌ام شد. علی اساساً …

تماس با خط 1
تماس با خط 2