مقالات

توصیه مشاورین اوج یادگیری برای دانش آموزانی که وسواس درسی دارند

توصیه مشاورین اوج یادگیری برای دانش آموزانی که وسواس درسی دارند هر چند سال یکبار انجمن روانشناسی آمریکا، دستور العمل ها و راهنمایی هایی برای تشخیص بهتر اختلالات روانی در اختیار مشاوران و روانشناسان قرار می دهد. در نسخه چهارم این دستور العمل، وسواس به عنوان اختلالات اضطرابی معرفی شده …

تماس با خط 1
تماس با خط 2