مقالات

استفاده از درخت حافظه و اوج یادگیری مطالب

استفاده از درخت حافظه و اوج یادگیری مطالب در یادداشت برداری به روش «درخت حافظه»، مطالب به‌صورت «فهرست‌وار» نوشته نمی‌شوند، بلکه شکل شاخه‌ای دارند. اساس کار به این‌گونه است که موضوع اصلی و درجه‌ی اهمیت مطالب و ارتباط بین آن‌ها، به‌صورت کاملاً مشخّص نشان داده می‌‌شود. مزیّت دیگر این روش …

تماس با خط 1
تماس با خط 2