مقالات

چطور می تونم دوباره دانشگاه برم و دندانپزشکی بخونم

چطور می تونم دوباره دانشگاه برم و دندانپزشکی بخونم با اوج یادگیری همراه باشید بیش از نیمی از کسانی که با مرکز مشاوره ما تماس می گیرند، لیسانس یا فوق لیسانس دارند. آنها برای تحصیل مجدد در رشته پزشکی تماس گرفته اند. می پرسند: به نظر شما دادن کنکور مجدد …

تماس با خط 1
تماس با خط 2