مقالات

با حذف مباحث سخت دروس به اوج یادگیری برسید

با حذف مباحث سخت دروس به اوج یادگیری برسید داوطلبان در این جای مسیر دو دسته اند: دسته اول: داوطلبانی هستند که از تیر ماه با برنامه ای منسجم که می تواند برنامه مدرسه یا آزمون آزمایشی آن ها باشد تا الان به خوبی پیش رفته اند و با توجه …

تماس با خط 1
تماس با خط 2